Jesteś tu: » Strona główna

W roku szkolnym 2016/2017
zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach świetlicy szkolnej

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
                               poniedziałek, środa i piątek 13.15 - 15.15
                               wtorek    8.00 - 10.45
                               czwartek 8.00 - 9.45

/NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 STYPENDIA SZKOLNE
Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Lyski. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł. netto. (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać ze strony internetowej www.lyski.pl, oraz w sekretariacie szkoły.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami o dochodach składa się do 15 września br. w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem telefonu (32) 43–30-174 w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach.


- wniosek o stypendium szkolne


 ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lyski znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych).
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Formularz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać ze strony internetowej www.lyski.pl oraz w sekretariacie szkoły.


- wniosek o zasiłek szkolny


JAWNY REJESTR 


ZNAJDUJE SIĘ DO WGLĄDU W SEKRETARIACIE SZKOŁY

W GODZINACH PRACY SEKRETARIATULista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do Przedszkola Publicznego w Adamowicach na rok szkolny 2016/2017

Nieprzyjęci: 0

Przyjęci:

1.           Fojcik Daniel Jakub

2.        Juroszek Marta Aleksandra

3.         Krawczyk Aleksander

4.         Kujawa Milena Elżbieta

5.         Laskowski Artur Franciszek

6.         Łabudek Maja Anna

7.         Łukoszek Dominik Piotr

8.         Mrówka Marcelina

9.         Wardzyńska Natalia Weronika

10.       Kołodziejczyk Tymoteusz

 

 

 

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE


Ministerstwo Edukacji Narodowej utworzyło stronę 


www.men.gov.pl/mam6lat


adresowaną przede wszystkim do rodziców dzieci sześcioletnich,

którzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci.


Zapraszamy na wskazaną stronę.

 


 

 

Dzień Ironii Losu

Znasz takie sytuacje – koledzy chorowali w styczniu i siedzieli sobie w domu, a ty uczciwie chodziłeś do szkoły cały miesiąc. Zaczęły się ferie, a ty z gorączką wylądowałeś w łóżku, kiedy wszyscy pakowali się na zimowisko?

Dzień Ironii Losu
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl