Jesteś tu: » Strona główna
NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się

1 września 2016 r. (czwartek):


- 9.00 - Msza św. w kościele parafialnym w Adamwicach
- 10.00 - uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w sali gimnastycznej
SP w Adamowicach, spotkania z wychowawcami
 Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, przedszkolaków oraz rodziców.


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 STYPENDIA SZKOLNE
Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Lyski. Miesięczna wysokość dochodów na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 zł. netto. (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Formularz wniosku o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać ze strony internetowej www.lyski.pl, oraz w sekretariacie szkoły.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z zaświadczeniami o dochodach składa się do 15 września br. w sekretariacie szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące stypendium można uzyskać pod numerem telefonu (32) 43–30-174 w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lyskach.


- wniosek o stypendium szkolne


 ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Lyski znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia, innych szczególnych zdarzeń losowych).
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Formularz wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego można pobrać ze strony internetowej www.lyski.pl oraz w sekretariacie szkoły.


- wniosek o zasiłek szkolny


 WSZYSTKIM UCZNIOM I NAUCZYCIELOM
ŻYCZYMY
 BEZPIECZNYCH I SŁONECZNYCH WAKACJI!

- informujcie pozostałych domowników czy znajomych  gdzie wychodzicie, z kim i kiedy wrócicie;
- ostrożnie podchodźcie do nowych znajomości - nie każdy może mieć dobre intencje;
- nie podchodźcie za blisko jeśli ktoś z auta pyta Was o drogę; 
- pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, 
- zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna obiektu czy policjasntów;
- bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, 
- nie wrzucajcie przedmiotów do wody; 
- nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych;
- podczas wycieczek górskich dostosujcie obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych;
- słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji;
- zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy;JAWNY REJESTR 


ZNAJDUJE SIĘ DO WGLĄDU W SEKRETARIACIE SZKOŁY

W GODZINACH PRACY SEKRETARIATULista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do Przedszkola Publicznego w Adamowicach na rok szkolny 2016/2017

Nieprzyjęci: 0

Przyjęci:

1.           Fojcik Daniel Jakub

2.        Juroszek Marta Aleksandra

3.         Krawczyk Aleksander

4.         Kujawa Milena Elżbieta

5.         Laskowski Artur Franciszek

6.         Łabudek Maja Anna

7.         Łukoszek Dominik Piotr

8.         Mrówka Marcelina

9.         Wardzyńska Natalia Weronika

10.       Kołodziejczyk Tymoteusz

 

 

 

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE


Ministerstwo Edukacji Narodowej utworzyło stronę 


www.men.gov.pl/mam6lat


adresowaną przede wszystkim do rodziców dzieci sześcioletnich,

którzy będą podejmowali decyzję o dalszej edukacji przedszkolnej lub szkolnej swoich dzieci.


Zapraszamy na wskazaną stronę.

 


 

 

Wakacje :)

 

"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry. Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać. Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.

Wakacyjna kartka z kalendarza
czytaj więcej

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma